top of page

UVJETI PRUŽANJA USLUGE

I. Opseg

I.1. Ponude, isporuke i usluge ALLFÜLL Consulting Handels GesmbH (u daljnjem tekstu: ALLFÜLL) obavljaju se isključivo na temelju ovih općih uvjeta, osim ako ugovorne strane nisu sklopile odstupanje od dogovora u pisanom obliku. Bez potrebe za posebnim ugovorom, oni se također primjenjuju na buduće transakcije između ugovornih strana, osim ako je njihova valjanost isključena u pisanom obliku. Primjenjuju se na isporuku dobara i usluga. Opći uvjeti kupca/klijenta obvezuju ALLFULL samo ako su u pisanom obliku priznati od strane kupca u pojedinačnim slučajevima i odnose se samo na transakciju za koju su dogovoreni.

I.2. Ako se ovi opći uvjeti koriste kao temelj za pravne poslove na koje se primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača (BGBL 1979/114 u trenutno važećoj verziji), oni se primjenjuju samo u onoj mjeri u kojoj nisu u suprotnosti s prisilnim odredbama ovog zakona.

I.3. Narudžbom kupac/klijent pristaje na ove Opće uvjete poslovanja te ga isti obvezuju.

 

II.Sklapanje ugovora

 

II.1. Ponude ALLFÜLL-a uvijek su neobvezujuće i neobvezujuće, osim ako nije izričito navedeno u pisanom obliku kao obvezujuće. Ako narudžba nije posebno potvrđena, potvrdom će se smatrati isporuka robe ili račun, ako je poslan prije isporuke robe.

II.2. Podaci o težini, dimenzijama, nosivosti, cijeni, izvedbi i slično sadržani u katalozima, brošurama i cjenicima i sl. relevantni su samo ako su izričito navedeni u ponudi i/ili potvrdi narudžbe.

 

III. dostava

 

III.1. Ukoliko isporuka kasni zbog okolnosti za koje ALLFULL nije odgovoran (npr. viša sila, štrajkovi i sl.), obveza isporuke prestaje ili se rok isporuke produljuje za vrijeme trajanja prepreka.

III.2. Obveza izvršenja ALLFÜLL-a također se smatra ispunjenom ako kupac ne prihvati robu dostavljenu ili isporučenu u skladu s ugovorom. Rizik se tada prenosi na kupca. U slučaju kašnjenja u prihvaćanju, ALLFULL može zahtijevati ispunjenje prihvaćanjem ili se povući iz prodaje nakon postavljanja razumnog razdoblja odgode.

III.3. Ako je isporuka dogovorena, osim ako nije drugačije pismeno dogovoreno, to će biti na trošak i rizik kupca. Rizik prelazi na kupca najkasnije kada se roba preda prijevozniku. Kupac ovime dopušta bilo koji razuman način otpreme i prijevoza.

III.4. Ukoliko isporuka ili usluga postane nemoguća zbog okolnosti za koje ALLFULL nije odgovoran, ALLFULL može odustati od ugovora bez odgovornosti za štetu.

III.5. Osim onih u ovoj točki III. Navedeni zahtjevi kupca prema prodavatelju zbog kašnjenja prodavatelja su isključeni.

 

IV Cijene

 

IV.1. Osim ako nije drugačije dogovoreno, cijene su "franko tvornica" isključujući pakiranje, transport i druge popratne troškove, plus zakonski porez na promet i sve druge namete.

IV.2. Promjene ugovorene cijene vezane uz troškove dopuštene su do dogovorenog roka isporuke i, ako nije drugačije ugovoreno, idu na teret kupca.

IV.3. Ako cijene nisu ugovorene, naplatit će se cijena važeća u trenutku izvršenja.

 

V. Plaćanje

 

v.1 U nedostatku drugačijeg pisanog dogovora o uvjetima plaćanja između ugovornih strana, kupac mora izvršiti cjelokupnu uplatu u roku od 14 dana od datuma računa bez odbitka.

v.2 Kupac nema pravo zadržati plaćanja zbog bilo kakvog jamstva ili drugih potraživanja koje ALLFULL nije priznao u pisanom obliku ili na prijeboj takvih potraživanja.

V.3. Ukoliko kupac kasni s ugovorenim plaćanjem ili drugim uslugama, ALLFULL može ili inzistirati na ispunjenju ugovora ili izjaviti raskid ugovora nakon odobrenja razumnog roka odgode. ALLFULL ima pravo odgoditi ispunjenje vlastitih obveza do podmirenja dospjelih plaćanja ili drugih usluga ili do podmirenja cjelokupne nepodmirene kupoprodajne cijene. U slučaju odustajanja od ugovora, kupac mora vratiti već isporučenu robu ALLFULL-u na vlastitu odgovornost i trošak, platiti naknadu za nastalu amortizaciju robe i nadoknaditi sve troškove koje je ALLFULL već imao u kontekstu izvršenje ugovora.

bottom of page