top of page

RemiCO2

Vídeň má být do roku 2040 klimaticky neutrální! To také znamená přechod na dekarbonizovaný, klimaticky neutrální způsob podnikání, tedy na systémy, které udržitelně snižují emise oxidu uhličitého.

Pod heslem "Recyklujeme CO2!" V unikátním pilotním projektu byl CO2 přeměněn na odpadní materiál. Projekt realizoval zkušební, inspekční a certifikační orgán města Vídně (MA 39) spolu s majitelem patentu Hubertem Lengheimem z Allfull Consulting and Trading GesmbH.

U nového procesu jsou odpadní plyny obsahující CO2 vázány v pračce plynu. Vlastnost CO2 se využívá k kyselé reakci ve vodném prostředí. Tato množství CO2 rozpuštěná ve vodě reagují se silnou zásadou za vzniku stabilní soli. Jako alkalické médium se používá roztok hydroxidu draselného. Během tohoto procesu neutralizace se CO2 přeměňuje na uhličitan draselný - tedy na drť.

Přidaná hodnota: jako odmrazovací a posypový prostředek je tato druhotná surovina ekologickou alternativou posypové soli a je také důležitou složkou při výrobě hnojiv.

Nyní je pilotní fáze úspěšně dokončena, po 4 požárních zkouškách v požární zkušebně MA39 v Simmeringu bylo navázáno kolem 330 kg CO2, což zhruba odpovídá emisím CO2 způsobeným automobilem na trase Vídeň - Oslo - Vídeň. Plus 6000 litrů uhličitanu draselného získaného v kapalné formě, který jako odmrazovací prostředek zajišťuje bezpečnost na silnicích a chodnících v zimních měsících.

295094158_570066511435747_4333426186970221853_n.jpg
295545936_570066601435738_3665584631732156732_n.jpg
295314581_570066571435741_6459175288427736393_n.jpg

(PID/Martin Votava)

(PID/Martin Votava)

(PID/Martin Votava)

Rozhovor v rádiu s Welle1 

Mitschnitt Beitrag CO2 Streumittel
00:00 / 01:50
bottom of page